free joomla template

Novinky

Hobby Černuc 7. 4. 2018

Hobby Černuc

 Sportovní stáj Černuc MA203 Vás srdečně zve na hobby parkurové závody konané 7. 4. 2018 v Černuci (okr. Kladno).

 1. Základní údaje:

 1.1. Pořadatel: Sportovní stáj Černuc, MA203, Černuc 13, 273 23, okr. Kladno

 1.2. Datum konání: 8. 4. 2017 od 10 hod.

 1.3. Místo konání: Jezdecký areál Černuc

 1.4. Kolbiště 70 x 60 m – povrch písek, opracoviště 30 x 40 m – povrch písek

 1.5. Ředitel závodů :  Romana Vochozková (lic.č.A0952), telefon 606 920 443 - prezentace

 1.6. Dozor na opracovišti : Kateřina Rejnková Brožová (lic.č. A0816), Petr Vochozka (lic.č.A0777)

 

 1.7. Autor parkurů : Petr Švec (lic.č.C0387)

 

 1.8. Rozhodčí : Jiří Suchel (lic.č.B0016)

 

 2. Technické údaje

 2.1. Předpisy: platná PJS a ustanovení tohoto rozpisu

 2.2. Soutěže:

 Soutěž č. 1 : Křížkový parkur pro děti na limitovaný čas (možnost vodiče)

 Soutěž č. 2: dvoufázové skákání 50/60 cm (opracování na kolbišti)

 Hodnocení dle tabulky A, PJS čl.274.5.3

 Soutěž č. 3: dvoufázové skákání 70/80 cm (opracování na kolbišti)

 Hodnocení dle tabulky A, PJS čl.274.5.3

 Soutěž č. 4: Soutěž se stupňovanou obtížností do 90 cm se žolíkem.

 

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní průkazy koní, se záznamy o vakcinaci proti influenze a o serologickém vyšetření na infekční anemii ne starší 6 měsíců.

 2.3. Předběžný časový program závodů:

 Prezentace do 9 hodin pro soutěže 1 – 4

 Začátek soutěže č. 1 je v 10.00 hod., soutěže č. 2 – 4 budou pokračovat po nutných technických pauzách.

 3.1. Všeobecné údaje:

Přihlášky zasílejte přes JIS https://www.jezdectvi.org

 Uzávěrka přihlášek je 2 dny před pořádáním závodů!

 3.2. Pořadatel neodpovídá za úrazy jezdců ani koní, za ztráty, zcizení věcí apod.

 3.3. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka

 3.4. Vedoucí transportu předloží před vyložením koní průkazy koní se záznamy o vakcinaci influenze a o serologickém vyšetření na infekční anemii.

 3.5. Zdravotní službu zajišťuje Veronika Rosická 

 3.6.Veterinární službu zajišťuje MVDr.Věra Pernicová

 3.7. Dekorování a floty dle PJS - čl. 129.3, věcné ceny na 1. - 3. místě.

 3.8. Startovné – soutěž č. 1: 200,- Kč, soutěž č. 2: 250,-Kč,3 – 4: 250,- Kč za každou dvojici

 3.9. Podmínky – korektní úbor, bezpečnostní přilba, průkaz koně

 3.10. Občerstvení zajištěno.

 3.11.  Licence jezdců ani koní nejsou podmínkou startů

 3.12. Pořadatel si vyhrazuje právo při nepřízni počasí závody zrušit, nebo přesunout na jiný termín.

 

Závody jsou pořádané za přispění obce.      

 

 

""Foto ze závodů" "

Fotografie ze závodů naleznete na http://tota.nipax.cz/foto/index.php?/category/796

""Nové boxy" "

V listopadu 2012 se úspěšně dokončila výstavba nové stáje která se skládá ze 7 prostorných anglických boxů a pěknou sedlovnou.Každý box je vybaven automatickou napáječkou,žlabem,držákem na solný liz.

Součástí nového křídla stáje je mycí box.Pokud hledáte kvalitní ustájení s individuální péčí za rozumnou cenu,neváhejte nás kontaktovat velice rádi Vám vyjdeme vstříc.